Bu hizmetimiz ile değerlendirilmek istenen kurum faaliyetlerinin gerçekleştirmesinde kullanılan teknolojiler incelenerek, bu teknolojilerin desteklediği süreçler, işlevsellikleri hakkında tarafsız ve bağımsız bir değerlendirme yapılması hedeflenmiştir.

Çalışma sırasında herhangi bir süreç veya olayın meydana getirebileceği çeşitli sonuçlar analiz edilerek, değerlendirilen kurum nezdinde olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilecek sürecin kontrol altına alınmasına yardımcı olunması öne çıkarılmaktadır.

Teknik Due Diligence hizmetini üç başlıkta toplamaktayız.

Ön Değerlendirme

Bu aşamada Due Diligence talebinin temel sebepleri ve amacı değerlendirilir ve raporun kapsayacağı alanlar belirlenerek bir zaman planı çıkarılır. Değerlendirmeye alınacak firmayı yakından tanımaya yönelik bilgilerin alınması ardından süreç başlatılır.

Due Diligence Çalışması

Bu aşamada değerlendirilen kurumun ürün ve/veya hizmetlerinin ardında bulunan ayrıştırıcı teknolojisinin yapabildikleri, güçlü ve gelişime açık yanları, iş modeli, rakiplere kıyasla mevcut durumu ve kendi teknolojisi ile ilgili savları değerlendirilir.

Rapor

Yukarıda belirtilen incelemelerin sonuçları ve kurumun teknolojisinin farklı eksenlerde analizi ile oluşturulan durum tespit raporu, yönetici özeti ve ayrıntılı rapor olarak çıktılar paylaşılmaktadır.