II. Taraf (Tedarikçi) Denetimlerinde aday ve mevcut tedarikçileriniz, yan sanayi, bayi ve şubelerinizde önceden belirlenmiş kıstaslara uygunluk ve performans değerlendirilerek kurumunuzun verimlilik, imaj, güven ve karlılığının artırılması hedeflenir.

Denetimin temelini, hizmeti alacak firmanın gereksinimleri ve beklentileri, uygulanabilir yasal ve düzenleyici şartlar, en iyi uygulamalar ve tanınmış standartlar şekillendirir.

Denetim çalışması, denetlenen yapının güçlü yanlarını vurguladığı gibi, uygunsuzlukları ve iyileştirme potansiyellerini göstermesi nedeniyle ilgili organizasyonun sürekli iyileştirme ve uyumluluk açısından gerekli adımları atmasına yardımcı olur.

Etkin bir denetim sonucunda kazanımlar ise:

  • Tedarikçi portföyünüz incelenerek, tedarik zincirinde yaşanabilecek sorunlar önlenir.
  • Performans karşılaştırması yapabilir duruma gelirsiniz.
  • Tedarikçilerinizin performans ve mali yapılarının gelişmesine yardımcı olursunuz.
  • Sistematik biçimde tedarikçi rekabeti oluşturarak pazarlık konumunuzu yükseltirsiniz.
  • Şeffaf satınalma süreçlerini hayata geçirebilirsiniz.
  • Kurumsal imajınızı artırabilir, müşteri güvenini sağlar, markanızı korur ve geliştirirsiniz.
  • Ürün/Hizmet alanında kalitenizi iyileştirirsiniz.
  • Müteahhitler, tedarikçiler, bayi, şube ağınızdan elde ettiğiniz değer ve performansı ölçülebilir hale getirir, geliştirilmesini sağlarsınız.
  • Maliyetlerinizde düşüş ve kar artışı sağlarsınız.

MeshBlend, her sektör için özel yetiştirilmiş, ürün ve hizmetlerinizi kapsamlı şekilde tanıyan deneyimli denetçileri ile sadece Türkiye ile sınırlı kalmayacak şekilde uluslararası pazarda Tedarikçi Denetimleri gerçekleştirmektedir.