Kurumların bilgi sistemlerinin yönetimi ve bağımsız denetimine ilişkin “Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği” ve “Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim Tebliği” 05.01.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Resmi Gazete’de yayımlanması ile düzenleme kapsamındaki Kurumlar, tebliğler içerisinde belirtilen Bilgi Sistemleri Yönetim ve Denetim ilkelerine karşı yükümlü duruma gelmişlerdir.

Bilgi sistemlerinin yönetilmesi ve kontrol edilmesi amacıyla Tebliğ’de belirtilen maddeler kapsamında denetim çalışmaları gerçekleştirilerek sonuçları, yılda en az bir defa yapılması istenen Sızma Testi raporu da eklenerek SPK’ya gönderilecektir.

Aşağıdaki Kurum, Kuruluş ve Ortaklıklar, bu Tebliğ hükümlerine uymakla yükümlüdürler:

 • Borsa İstanbul A.Ş.
 • Borsalar ve piyasa işleticileri ile teşkilatlanmış diğer pazar yerleri
 • Emeklilik yatırım fonları
 • İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
 • Portföy saklayıcısı kuruluşlar
 • Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.
 • Sermaye piyasası kurumlar
 • Halka açık ortaklıklar
 • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
 • Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği.

MeshBlend, kurumların; yetkilendirilmiş denetim firmaları tarafından Bilgi Sistemleri kontrollerinin gerçekleştirilmesi öncesinde uyumunu analiz ederek tespit edilen gelişim alanlarına yönelik uyum çalışmalarının gerçekleştirilmesini, sızma testi çalışmasını ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.