https://www.kvkk.gov.tr/

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Hakkında Yönetmelik gereği“ Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS)” kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır.

Veri Sorumluları Kayıt Yükümlülüğü Başlangıç Tarihi Kayıt Yükümlülüğü Son Tarihi
Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 30.09.2020
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 30.09.2020
Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.01.2019 31.03.2021
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 31.03.2021

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, gerçek kişilere ilişkin ve onlarla eşleştirilebilen her türlü bilgiyi kapsamaktadır. Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu bilgiler çalışanlara, gerçek kişi müşterilere, tedarikçilere, mal alım/satım veya hizmet ilişkisinin kurulduğu gerçek kişilere, adi ortaklıklara, gerçek kişi tacirlere veya şirketlerin gerçek kişi yasal temsilcilerine veya iş ortağı şirketlerin/tedarikçilerin/kurumların gerçek kişi temsilcilerine, hissedarlarına veya çalışanlarına ait bilgiler olabilir.

Veri İşlemek Nedir?

Veri işlemek” hukuki bir terim olup; genel olarak kişisel verilerle her türlü teması kapsamaktadır.
Bu doğrultuda kişisel verilerin “elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması yada kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” veri işleme anlamına gelmektedir.

KVKK Temel Çatısı
Genel İlkeler Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi
Kişisel Verilerin Aktarılması Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü İlgili Kişinin Hakları

 Nasıl çalışıyoruz;

Hizmetimizi KVKK İdari Uyum ve KVKK Teknik Uyum olarak ikiye ayırıyoruz. Her iki Uyum hizmetini beraber olabildiği gibi ayrı ayrı da sunabiliyoruz.

Aşama 1;

Konusunda uzman ve Bilgi Teknolojileri diline yabancı olmayan hukuk ekibimiz, yasaya uyum için incelemeleri, tavsiyeleri ve uygulamaları gerçekleştiriyor. Teknik ekibimiz Bilgi Güvenliği bakışı ile sizi bir bütün olarak inceleyerek tespitlerini raporluyor. Sizi tanımadan çözüm, marka, fiyat vb. kesinlikle sunmuyoruz.

Aşama 2;

KVKK Teknik Uyum raporumuz sonrası talep etmeniz durumunda size en uygun çözümleri araştırıyoruz. Karşılaştırmaları yapıyor, fiyat bilgileri ile beraber değerlendirmenize sunuyoruz.

Aşama 3;

Talep etmeniz durumunda satın alma sürecinden başlayarak, kurulum, test ve kabul süreçlerinizi de yönetiyoruz.

2019 Yılı İtibariyle Ceza Miktarları;

Hapis Cezası İdari Para Cezası
Kişisel verileri, belirli sürenin geçmesine karşın yok etmeme:
1-2 yıl
Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırılık:
20.000 TL-1.000.000 TL
Kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına verme, yayma, ele geçirme:
2-4 yıl
Aydınlatma yükümlülüğünün ihlali:
5.000 TL–100.000 TL
Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi:
1-3 yıl
Veri güvenliği yükümlülüğünün ihlali:
15.000 TL–1.000.000 TL
  Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına muhalefet:
25.000 TL-1.000.000 TL