Kurumların operasyonlarının etkinliğini ve güvenilirliğini artırmak, yasa ve düzenlemelere uyumu sağlamak amacıyla uygulanan iç kontrollerin tasarımı, etkinliği, verimliliği ve yeterliliğinin değerlendirilerek iyileştirme önerilerinin sunulmasında faydalanılan İç Denetim hizmeti, belirlenen alanlarda tek seferlik sınırlı denetimlerle gerçekleştirilebileceği gibi, risk temelli denetim planına uygun olarak düzenli olarak da uygulanabilmektedir.

Bu hizmeti gerçekleştirilirken kurum bünyesindeki iç denetim birimi ile birlikte ortak kaynak kullanarak bir planlama yapılabilmekte veya iç denetim yapısının bulunmadığı durumlarda ise dış kaynak kullanımı yöntemi ile tarafımızdan da ihtiyaçlar karşılanabilmektedir.

MeshBlend olarak, iç denetim fonksiyonunu kurum bünyesinde kurmak isteyen müşterilerimize uluslararası İç Denetim Standartlarını referans alarak kendi iç denetim yapılarını oluşturmalarını sağlamanın yanında; kendi belirledikleri süreçlerine dair özelleştirilmiş denetimlerde gerçekleştirmekteyiz.