Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 19 Kasım 2019 tarihinde “e-Belge Özel Entegratörleri Bilgi Sistemleri Denetimi Kılavuzu” yayımlanması ile birlikte; GİB’den izin alan ve alacak olan Özel Entegratörlerin e-Belge uygulamaları ile ilgili faaliyet ve süreçlerine ilişkin Kılavuzda belirtilen isteklere yönelik bağımsız denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Özel entegratör kuruluş yetkisi almış olanlar ile değerlendirme süreçleri devam eden kurumlar 31 Aralık 2020 tarihine kadar yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenecektir.

Denetim gerçekleştirmeyen entegratörlerin izinleri iptal edilecek, denetim rapor sonucuna göre yaptırımlar uygulanabilecektir. İki yılda geçerli olacak ve her 2 yılda bir tekrarlanacak denetim öncesinde MeshBlend, kurumunuzun mevcut durum analizini gerçekleştirerek, geliştirilmesi gereken alanlara dair çözümleri sunmaktadır.

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-BELGE_OZEL_ENTEGRATORLERI_BILGI_SISTEMLERI_DENETIMI_KILAVUZU.pdf