Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR - General Data Protection Regulation) AB vatandaşlarının kişisel verilerini korumaya yönelik oluşturulmuş ve 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GDPR, şirketlerin veriyi toplama, paylaşma ve kullanma yöntemlerini de kapsamak üzere her türlü kişisel verinin kullanımını düzenlemektedir. Eğer bir şirket Avrupa Birliği’nde yaşayan bir bireyle ilgili kişisel veriyi işlerse (kişinin AB vatandaşı olması gerekmez), yasa işletmenin nerede kurulu olduğuna bakılmaksızın geçerli olacaktır.

GDPR ile gelen yaptırımlarda ise 20 milyon € ya da kurumların yıllık cirolarının %4’ü (hangisi yüksekse) kadar para cezası ile karşılaşabileceklerdir.

Nasıl çalışıyoruz;

Hizmetimizi GDPR İdari Uyum ve GDPR Teknik Uyum olarak ikiye ayırıyoruz. Her iki Uyum hizmetini beraber olabildiği gibi ayrı ayrı da sunabiliyoruz.

Aşama 1;

Konusunda uzman ve Bilgi Teknolojileri diline yabancı olmayan, yurtdışı akademi deneyimli hukuk ekibimiz, yasaya uyum için incelemeleri, tavsiyeleri ve uygulamaları gerçekleştiriyor. Teknik ekibimiz Bilgi Güvenliği bakışı ile sizi bir bütün olarak inceleyerek tespitlerini raporluyor. Sizi tanımadan çözüm ismi, rakam vb. kesinlikle sunmuyoruz.

Aşama 2;

GDPR Teknik Uyum raporumuz sonrası talep etmeniz durumunda size en uygun çözümleri araştırıyoruz. Karşılaştırmaları yapıyor, fiyat bilgileri ile beraber değerlendirmenize sunuyoruz.

Aşama 3;

Talep etmeniz durumunda satın alma sürecinden başlayarak, kurulum, test ve kabul süreçlerinizi de yönetiyoruz. GDPR’ın zorunlu kıldığı Veri Koruma Görevlisi (DPO - Data Protection Officer) fonksiyonunu hizmet olarak size sunuyoruz.