Dijitalleşme seviyenizi dört ana başlık altında (strateji, organizasyonel yapı ve insan kaynakları, süreçler ve teknoloji) inceleyerek, gelişim alanlarınızın çıkarılması ve temel yol haritalarınızın oluşturulmasıyla dijital gelişiminizin hızlandırılması amaçlamaktayız.

Dijitalleşme hizmeti ile:

 • Dijitalleşme düzeyiniz ve dijitalleşmenin verimliliğinize etkilerinin analiz edilerek rapor haline getirilmesi,
 • Çalışanlarınızın kurumunuzun mevcut durumunu nasıl algıladıklarının, tespit ve önerilerinin analiz edilmesi,
 • Kurumunuzun dijitalleşme düzeyine dair mevcut durumun geliştirebilir kılınması, dijitalleşmenin kurum kültürü haline getirilmesine katkı sağlanması,
 • Faydalanılabilecek yerel ve uluslararası destek programlarının tanıtımı ile
 • Kavramlar, güncel gelişmeler üzerine farkındalık artırılması hedeflenmektedir.

MeshBlend, ihtiyaçlarınız doğrultusunda dijitalleşmenin finansmanına erişiminizi kolaylaştırıcı çözümlerden yaralanabileceği gibi akademi işbirlikleri ile verilen aşağıdaki özel hizmetlere de tek bir kanaldan ulaşmanızı sağlamaktadır.

Durum Analizi

 • Şirket Stratejisi
 • İçsel ve Dışsal Analiz
 • Şirket Yapısı
 • Süreçler
 • Dijital Olgunluk Ön ve Detay Analizleri

Strateji, Yönetişim ve Kültür

 • Misyon/Vizyon/Stratejik amaç ve hedefler/Strateji Geliştirme
 • Paydaşların belirlenmesi
 • Gelişime Açık Alanların Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi

Yol Haritası

 • Çalışma Alanlarının Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi
 • Yol Haritalama ve uzun vadeli proje portföy planlaması

Süreç ve Teknoloji Yönetimi

 • Akıllı Üretim Sistemleri
 • Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi
 • Detay Süreç Analizi
 • Ergonomi/Metod Mühendisliği
 • ERP İleri Planlama ve Çizelgeleme
 • Fizibilite Çalışmaları
 • IoT
 • İş Zekâsı
 • Kurumsal Kaynak Planlama Seçim/Kurulum/Geliştirme (ERP)
 • Proje Planlama/Yönetim/Metodoloji
 • Üretim/Hizmet Süreç Planlama ve Çizelgeleme
 • Veri Analitiği
 • Veri Güvenliği

Sürekli İyileştirme ve Teknolojik Çözümler

 • Araç Rotalama ve Çizelgeleme
 • Çok Boyutlu Paketleme Problemleri ve Uygulamaları
 • GIS Verileri ile Ulaşım Planlama ve Optimizasyon
 • İstatistiksel Kalite Kontrol
 • Lojistik Merkezlerde Operasyon Planlama ve Yönetimi
 • Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Satış, Talep Tahminleme
 • Matematiksel Modelleme
 • Optimizasyon ve Sezgisel Yöntemlerle Büyük Problem Optimizasyonu
 • Sürekli İyileştirme Uygulamaları
 • Verimlilik
 • Yönetim Sistemleri Kurulumu