Bilgi Teknolojilerinde sistemlerin gelişmesi, Internet ve bulut hizmetlerinin kullanımında artış, faaliyet gösterilen sektöre özel düzenlemeler, yerel/uluslararası mevzuatla birlikte kurumlar, ağlarına yönlenebilecek tehditlere karşı savunma oluşturabilmek amacıyla daha karmaşık güvenlik politika ve çözümlerini uygulamak zorunda kalmaktadır.

Bulut hizmetleri, kurumsal ağlar ve üzerlerinde ağa bağlı cihazları korumak için sadece önemli kaynaklara erişim denetiminin sağlanması yeterli gelmemekte, farklı önlemler alınması da gerekmektedir.

MeshBlend, deneyimli ve uzman kadrosuyla kurumların güvenlik ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla sunduğu hizmet ve çözümlere örnek olarak;

  • Kuruma özel güvenlik çerçevesinin belirlenmesi amacıyla mevcut durum analizi ile gelişim alanlarının tespit edilmesi.
  • Kurumsal Güvenlik Politikasının oluşturulması.
  • Güvenlik Politikasının uygulanabilmesi için gerekli yazılım ve donanım bileşenlerinin belirlenmesi.
  • İlişkili tüm sistemlere kurumsal politikanın uygulanması.
  • Kullanıcı kimlikleri belirlenmeli, denetimlerin kimlik bilgilerine göre yapılmasının sağlanması.
  • Ağ hareketlerinin gerçek zamanlı izlenebilmesi ve belirlenen kritik hareketlere ait kayıtlar tutulması.
  • Ağa gelen atakları saldırı tespit sistemleri ile gerçek zamanlı olarak tespit edecek saldırı önleme sistemlerinin devreye alınması.
  • Sızma Testleri ile güvenlik risklerinin ortaya çıkartılması ve çözümlerin belirlenmesi.
  • Kurum adına Ağ Güvenlik yönetiminin tarafımızdan sağlanması sayılabilir.