Kalite Yönetim Sistemleri belgelendirme sürecinizi yönetiyoruz.

Yönetim sistemleri kurulum ve işletim danışmanlığı da dâhil olmak üzere, iş ortaklarımız ile beraber TÜRKAK Akredite veya Non Akredite olmak üzere ihtiyacınıza en uygun belgelenme çözümünü sunuyoruz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından, bir kuruluşun kalite yönetimini standart hale getirmek amacıyla geliştirilmiş olan yönetim sistemi standardıdır.

ISO 9001, sektör ayrımı olmaksızın tüm firmaların sahip olabileceği bir kalite yönetim modelidir. ISO 9001 sistemi firmadaki süreçlerin düzenlenmesini, süreçler arasındaki ilişkilerin kurulmasını ve kalitenin yönetim sistemi anlayışı ile yönetilmesini sağlar.

ISO 27001

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; bir şirketin hassas bilgilerini, finansal verilerini ve fikri mülkiyetlerini korumasına yol gösterici uluslararası yönetim sistemi standardıdır.

ISO 27001, risklerin tanımlanabilir, yönetilebilir ve azaltılabilir olmasına yardımcı olur. Bununla beraber Bilgi Güvenliği tedbirlerinin hayata geçirilmesine yardımcı olur. ISO 27001, firmanızın itibarını koruduğu gibi, müşterilerinize ve tüm paydaşlarınıza güven vererek işinize değer katar.

ISO 28001

ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi; tedarik zincirlerine ilişkin fiziksel ve bilgi güvenliği risklerinin doğru belirlenmesi ve etkin yönetimini sağlayabilmek amacı ile geliştirilmiş olan yönetim sistemi standardıdır.

ISO 14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı; hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin kurulmasını tarifleyen yönetim sistemi standardıdır.

IATF 16949

IATF 16949 Otomotiv Yönetim Sistemi; otomotiv endüstrisine yönelik olarak geliştirmiş, uluslararası alanda geçerli teknik gereklilikleri kapsayan bir yönetim sistemidir. Bu kalite sistemi, otomotiv ürünlerinin tasarımdan bakıma olan tüm evrelerde en yüksek kaliteye sahip olmayı sağlar.

ISO 22000

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; gıda zinciri içerisinde ekipman, paketleme malzemeleri, temizlik maddeleri, tedarikçiler gibi üçüncü kurumları da kapsayan yönetim sistemi standardıdır.

ISO 45001

OHSAS 18001 Standardının yerini alan ISO 45001, büyüklüğüne ve faaliyet alanına bakılmaksızın tüm kuruluşlara uygulanabilir bir İSG Yönetim sistemidir.

ISO 45001 süreç bazlı olmasının yanında, fırsatları değerlendirir ve ilgili paydaşların görüşlerine yer verir.

OHSAS 18001 sahibi kuruluşların, artık ISO 45001 Standardına sahip olmaları gerekmektedir.

ISO 10002

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi; bir firmanın tasarım, proje, satış, satış sonrası hizmetleri vb. dâhil olmak üzere organizasyon içerisinde müşterileri ile ilgili şikâyetleri değerlendiren bir yönetim sistemi standardıdır.

Şikâyet nedenlerini ortadan kaldıracağınız alanları belirleyen, müşteri şikâyetlerini etkin ve verimli yönetmenizi sağlayan, müşteri memnuniyetini sürekli arttıran yönetim sistemi standardıdır.