IoT (Nesnelerin interneti), içinde belli amaca yönelik olarak bir veya birkaç görevi icra eden bileşenlerden oluşan ve belirli bir sorunu çözmeye yönelik geliştirilen özel bir çözüm olup; konumlandırıldığı ortamda önceden belirlenmiş özelliklerin gözlemlenmesi ve analiz edilmesini sağlamaktadır. Çoğunlukla kablosuz sensör yapılarından, belli bir olay gerçekleştiğinde tetiklenen veya karışık işlemlere yönelik geniş tabanlı teknolojik çözüm sunan IoT, sensörlerin yönetimini sağlayan yazılımlar yardımı ile de toplanan verilerin gerçek zamanlı analizi, makine öğrenimi ile de karar verme süreçlerine destek verme özellikleri ile öne çıkmaktadır.

MeshBlend, IoT çözümlerine ihtiyaç duyduğunuz alanların belirlenmesinden ve yapınızın tasarımından başlayarak, kurumsal ağınıza/Internete bağlanmasını sağlayacak iletişim altyapısının kurulması, bağımsız veya kurumsal sistemleriniz ile bütünleşik çalışmalarını sağlayacak yazılım çözümlerine kadar uçtan uca hizmet vermektedir. Özellikle teknoloji alanındaki deneyimimiz, kurumunuza özgü süreçler ve çevresel özellikleri gözlemleyerek sadece Telekom operatörlerine bağlı kalmadan marka bağımsız en uygun IoT tabanlı çözümleri sunmaktayız.

Temelde izlediğimiz aşamaları ise şöyle sıralayabiliriz:

Mevcut durum tespiti ve ihtiyaç Analizi

Strateji Belirleme

IoT Mimarisinin tasarımının çıkarılması ve çözümlerin belirlenmesi

Tedarik, kurulum ve işletime alma

Uygulama Geliştirme/Entegrasyon