Şubat 2019 da güncellenen ITIL; kuruluşlara Bilgi Teknolojisi yapılarının yönetimi için detaylı rehberlik sağlamak amacıyla BT Operasyonel süreçlerine yönelik dünyada farklı sektörlerde uygulanmış en iyi pratikleri bir araya getiren bir BT Hizmet Yönetimi (IT Service Management, ITSM) çerçevesidir.

Bir standart olmadığından, denetimi söz konusu değildir ve kurumunuz için ihtiyaç duyulan kısımlarından faydalanabileceğiniz bir referanstır. (ITIL'ın standart olarak vücut bulduğu hali ISO 20000 olup, Bilgi Teknolojileri yapınızı bu yönetim sistemini referans alarak denetleyebilirsiniz.)

Buttom-Up yaklaşımı ile Cloud, Agile, DevOps ve dijital dönüşüm alanlarında verimli çalışabilen, teknolojinin potansiyelinden yararlanmaya yardımcı olan ITIL'ın temel bileşenleri olan ITIL Hizmet Değer Sistemi (SVS) ve dört boyut modelinden faydalanarak, BT yapınızın mevcut yapısını incelemekte, gelişim alanlarınızı belirlemekte ve ulaşmasını istediğiniz noktaya nasıl varılacağı konusunda sizlere yardımcı olmaktayız.

Faydalandığımız ITIL Hizmet Değer Sisteminin ana unsurları:

  • Servis Değer Zinciri (SVC-Service Value Chain)
  • ITIL Uygulamaları
  • ITIL Kılavuz İlkeleri
  • Yönetişim
  • Sürekli Gelişimdir.

ITIL Dört Boyut ise:

  • Organizasyon ve Çalışanlar
  • Bilgi ve Teknoloji
  • İş Ortakları ve Tedarikçiler
  • Değer Akışları ve Süreçlerimiz olarak belirlenmiştir.