COBIT 5, şirket hedefleriyle uyumlu Bilgi Teknolojileri süreçlerini yönetmeyi amaçlayan sektör bağımsız her şirketin faydalanabileceği bir yöntemdir. Bilgi teknolojileri süreçlerinizin COBIT 5’e göre olgunluk seviyelerinin belirlenmesi, kurumunuzu aynı alanda hizmet veren rakipleri ile kıyaslamasında yardımcı olacaktır.

Etkin bir yönetişim ve yönetim yapısı kurabilmek için faydalandığımız, COBIT 5'in bir araya getirdiği beş ilke:

  • Paydaşların İhtiyaçlarının karşılanması
  • Kurumu uçtan uca kapsaması
  • Tek ve entegre bir çerçeve sunması
  • Bütünsel bir yaklaşım sunması
  • Yönetişimi yönetimden ayırmasıdır.

COBIT 5 ile ilgili ihtiyaç duyduğunuz eğitim, danışmanlık ve denetim hizmetlerimiz ile kurumunuza değer katan fonksiyonların oluşturulmasına yönelik tecrübemiz, yaklaşımımız ve pratik tavsiyelerimiz ile kurumunuza özel çözümler üretmekteyiz.