Birçok kurum, faaliyet gösterdiği ana iş kolu ile teknoloji arasında uyum ve düzgün işleyen bir yapı olmasını arzu etmekle birlikte çok azı bunu başarmakta, hatta pek çoğu Bilgi Teknolojilerini bir destek fonksiyonu olarak veya bir zorunluluk olarak görmektedir.

MeshBlend, Bilgi Teknolojileri ve organizasyon hedeflerinin uyumlu hale getirilmesi ile etkin ve verimli Bilgi Teknolojileri süreçlerini geliştirmenize yardımcı olmak amacıyla; fırsatları tespit edip, verimliliği artırıp, maliyet ve karmaşıklığı azaltarak, Bilgi Teknolojilerinin hizmet verdiği kurum adına kazanımlarını gerçekleştirmesine yardımcı olmaktayız. Bunu gerçekleştirirken de yaygın şekilde kabul görmüş yönetişim modellerinden COBIT, ITIL, CMMI, ISO20000 üzerine tecrübemizi kurumunuz için özelleştirilerek kullanmaktayız.

Basit birkaç kontrolden büyük bir programın uçtan uca gözden geçirilmesine kadar kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda sunduğumuz farklı çözümleri aşağıdaki başlıklarda sıralayabiliriz:

  • Bilgi Teknolojileri Denetim ve Uyumu
  • Bilgi Teknolojileri Hizmet Sürekliliği
  • Bilgi Teknolojileri Maliyetlerinin Yönetimi
  • Bilgi Teknolojileri Organizasyon, Süreç ve Kontrolü
  • Bilgi Teknolojileri Yönetişim, Strateji ve Dönüşümü
  • GRC (Yönetişim, Risk ve Uyum) Hizmetleri
  • Proje Yönetimi
  • Yazılım Varlık Yönetimi